Praktyczne szkolenia RODO – czy należy je przeprowadzić

Wejście w życie RODO czyli rozporządzenia o ochronie danych osobowych to jedno z najważniejszych wydarzeń ostatnich lat. Odbiło się ono niemal na każdej branży, zmieniając sposób funkcjonowania instytucji publicznych, firm, placówek medycznych, stron internetowych i usług pocztowych. RODO, poza wieloma nowymi obowiązkami dla administratorów danych osobowych wprowadziło także dotkliwe grzywny dla tych, którzy się do nich nie dostosują – w skrajnych przypadkach mogą one wynosić aż 20 mln Euro. Należy więc upewnić się, że nasze przedsiębiorstwo działa zgodnie z nowymi przepisami i w razie potrzeby skorzystać ze szkolenia RODO.

Szkolenie RODO – jakie zaszły zmiany w ochronie danych osobowych

Dla właścicieli danych osobowych (czyli m.in. klientów firm, użytkowników stron internetowych czy pacjentów placówek medycznych) najłatwiej zauważalną zmianą jest obowiązek poinformowania ich o okresie przechowywania danych, prawie do ich przenoszenia oraz celu przechowywania. Rozporządzenie o ochronie danych osobowych wymaga również od administratorów prowadzenia rejestru czynności związanych z zarządzaniem danymi i zgłaszania wszelkich naruszeń. Ponadto poszerzył się zakres tak zwanych danych wrażliwych, do których włączone zostały też informacje biometryczne i genetyczne.

Praktyczne szkolenie z RODO

To tylko niektóre ze zmian, które weszły w życie wraz z RODO. By uniknąć ewentualnych konsekwencji, pracownicy naszej firmy stale muszą uaktualniać swoją wiedzę na temat ochronydanych osobowych. Pomoże w tym szkolenie RODO, w czasie którego dowiedzą się, jak bezpiecznie zarządzać wrażliwymi informacjami, którymi są dane osobowe. Szkolenie jest dostosowane do funkcji zajmowanych przez jego uczestników – może być skierowane do osób pełniących obowiązki inspektora ochrony danych (IDO) lub dotyczyć administrowania systemami informatycznymi.