Specjalistyczne szkolenia ABI

Administrator bezpieczeństwa informacji zajmuje się ochroną informacji o osobach fizycznych – termin ten został wprowadzony około 20 lat temu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych. Jakie kompetencje trzeba posiadać, żeby pełnić taką funkcję? Dla kogo przygotowano specjalistyczne szkolenia ABI?

Szkolenia ABI – pełnia praw publicznych i niekaralność

Informacje o osobach fizycznych muszą podlegać ochronie, zwłaszcza współcześnie, kiedy możliwości użycia poufnych danych jest zdecydowanie więcej. Właśnie dlatego powołano instytucję administratora bezpieczeństwa informacji, którym może być wyłącznie osoba fizyczna. Przyszły administrator bezpieczeństwa informacji musi spełniać następujące wymagania: mieć zdolność do dokonywania czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, dysponować specjalistyczną wiedzą w zakresie ochrony informacji o osobach fizycznych. Ponadto kandydat musi dostarczyć zaświadczenie o niekaralności. Według przepisów powołanie ABI jest dobrowolne.

Szkolenia ABI – dla pracowników upoważnionych do przetwarzania danych

Funkcja administratora bezpieczeństwa informacji polega na kontrolowaniu stosowania norm związanych z ochroną danych osobowych. ABI prowadzi również specjalny rejestr danych. Na rynku dostępne są specjalistyczne kursy przygotowujące kandydatów na ABI. W czasie szkolenia słuchacze poznają najważniejsze pojęcia, takie jak dane osobowe, administrator bezpieczeństwa informacji (ABI), odbiorca danych osobowych, mają szansę zgłębić aktualną wiedzę o przepisach prawnych związanych z ochroną danych, uczą się realizować zadania ustawowe przypisane ABI, a także uczą się jak zabezpieczać dane. Każdy uczestnik kursu otrzymuje imienny certyfikat ABI potwierdzający zdobyte kwalifikacje, a także dostęp do materiałów szkoleniowych i szablonów dokumentów.