Usługi detektywistyczne

Coraz częściej korzystamy z pomocy prywatnych detektywów. Istotny zakres takiej działalności to gromadzenie wrażliwych, tajnych informacji dotyczących postępowań karnych i cywilnych, przedmiotów, osób zaginionych lub ukrywających się i ustalanie wiarygodności świadków i dokumentów. Każda charakterystyczna przesłanka od klienta lub występujące przypadkowe okoliczności są ważne.

Oferowane usługi detektywistyczne

Działalność skupia się na przeprowadzeniu śledztwa posługując się rozumowaniem logicznym i innymi niejawnymi metodami dochodzenia. Bazując na zebranych dowodach oraz faktach, poprzez taką postać dedukcji, detektyw jest w stanie zidentyfikować właściwe wnioski. Detektyw ma za zadanie przedstawić prawdziwą wersję wydarzeń w trakcie realizacji zlecenia działając w zgodzie z literą prawa i określonym w licencji detektywa zakresem czynności.