Aplikacja Flobo – automatyczna windykacja należności

Zajrzyj tutaj po więcej informacji o automatycznej windykacji należności.

Jest dużo rozmaitych powodów, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za zrealizowaną usługę. Problem z przeterminowanymi fakturami dotyczy zarówno właścicieli firm, którzy świadczą usługi B2B, jak również podmioty z profilem działalności ukierunkowanym na osoby prywatne.

Robot Flobo do księgowania przelewów z modułem automatycznej windykacji

Przedsiębiorca może dochodzić niespłaconych należności na drodze windykacji długu. Choć określenie to wielu osobom negatywnie się kojarzy, tak naprawdę oznacza to postępowanie w trakcie którego wszczyna się w stosunku do dłużnika szereg czynności zgodne z aktualnymi aktami prawnymi. Czynności te dążą do ściągnięcia zaległości. To tzw. windykacja polubowna, a więc cykliczne monitowanie dłużnika i ponawianie prośby o wniesienie opłaty. Gdy ta metoda dochodzenia należności pozostanie bez odzewu, dalszą możliwością jest windykacja sądowa. Jeśli firma obsługuje kilkudziesięciu czy kilkuset klientów i każdego miesiąca generuje taką samą liczbę paragonów i faktur, niebezpieczeństwo, iż jakiś procent opłat nie zostanie wniesiony we wskazanym terminie bezsprzecznie wzrasta. W uporządkowaniu całego procesu powiązanego z księgowaniem przelewów pomoże polska aplikacja Flobo, służąca do automatycznej obsługi należności, która dysponuje również opcją prowadzenia automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja – proces przypominania o konieczności opłacenia faktury

Robot Flobo nie tylko monitoruje, czy na konto rozliczeniowe wpłynął przelew od klienta, ale w przypadku wykrycia jej braku w określonym czasie, inicjuje ona proces upominania o obowiązku zapłacenia za fakturę. Właściciel firmy korzystający z Flobo może skonfigurować swoje harmonogramy działań podejmowanych w stosunku do nieterminowych klientów, określając m.in. interwały między poszczególnymi wiadomościami z upomnieniem. Przypomnienie o przybliżającym się terminie płatności za fakturę delegowana jest z aplikacji dodatkowo przed jego wygaśnięciem do tych kontrahentów, którzy w poprzednim kwartale dwukrotnie spóźnili się z wykonaniem przelewu lub którzy nie opłacili faktury w terminie w zeszłym okresie rozliczeniowym. Jeżeli upomnienia nie przyniosą skutków, kolejnymi stadiami automatycznej windykacji podejmowanymi przez Flobo jest przygotowanie noty księgowej o równowartości 40 €, a potem zgłoszenie informacji o zadłużeniu do Biura Informacji Gospodarczej. Na końcu, jeśli wyliczone wyżej kroki zadziałają, Flobo prześle informacje o dłużniku do e-sądu.

Zastosowanie aplikacji do automatycznej obsługi należności oraz windykacji oszczędza czas przeznaczany na śledzenie przychodzących przelewów, a po pewnym okresie przynosi również istotną poprawę terminowości u kontrahentów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]