Faktura proforma a faktura VAT – różnice i podobieństwa

Czy faktura proforma zobowiązuje do zapłaty - poszerz swoją wiedzę!

Wszyscy, którzy prowadzą swoją działalność gospodarczą, ale też i większość osób dokonujących zakupów w sieci, spotkali się przynajmniej raz z fakturą pro forma. Nie wszyscy natomiast wiedzą, czym tak naprawdę jest ten dokument i czym różni się on od normalnej faktury.

Faktura proforma – czy to dokument księgowy?

Po łacinie pro forma znaczy „tymczasowo”, dlatego nierzadko można spotkać się z objaśnieniem, że faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I w rzeczy samej, faktura tego typu nie jest dokumentem księgowym, a więc nie ujmuje się jej w księdze przychodów i rozchodów lub w ewidencji księgowej. Powinno się natomiast zatrzymać ją na przykład dla celów informacyjnych.

Faktura proforma winna uchodzić wobec tego za dowód handlowy, będący formą zapowiedzi danej oferty. Nie jest potwierdzeniem wykonania usługi czy nabycia towaru, czyli zgodnie z ustawą o VAT nie nie może stanowić podstawy do odliczenia wykazanej w niej kwoty podatku VAT. Ale czy faktura proforma jest ostateczna? Nie, ponieważ mówi o sprzedaży lub usłudze, która jeszcze nie była zrealizowana, więc warunki transakcji w niej sformułowane mogą nadal być zmienione.

Co winno znaleźć się na fakturze proforma?

Faktura proforma wygląda i posiada podobne dane co faktura VAT, miedzy innymi:

  • miejsce oraz datę,
  • dane kontrahentów (odbiorcy i wystawcy),
  • nazwę towarów albo usług, stanowiących przedmiot transakcji (razem z wykazaniem ich ilości, jednostek miary itp.),
  • wartość netto i brutto (zarówno konkretnych towarów i usług, jak i wartość pełnego zamówienia) opisana także słownie,
  • informacja o zakresie naliczonych rabatów,
  • stawka oraz obliczona z tego tytułu wysokość podatku VAT,
  • wskazanie terminu wniesienia opłaty,
  • wskazanie prognozowanego terminu dostarczenia towaru bądź realizacji usługi.

Żeby nie było żadnych problemów z rozróżnieniem tego dokumentu od ostatecznej faktury VAT, wywołującej konsekwencje podatkowe, taką fakturę należy oznaczyć zauważalnie w nagłówku określeniem “PRO FORMA”. Powinno się też mieć na uwadze, że ten rodzaj faktury nie zwalnia z obowiązku przekazania kontrahentowi wiążącej faktury VAT. Co kluczowe, faktury proforma nie przygotowuje się w momencie, kiedy klient wpłaci już przedpłatę czy też zapłaci w całości za przedmiot transakcji.