Rekompensata za koszty odzyskiwania należności – o notach księgowych

Tu znajdziesz szczegółowe informacje o notach księgowych 40 euro.

Przedsiębiorcy wcześniej czy później zawsze napotykają kontrahentów, którzy nie opłacają otrzymanych faktur we wskazanym terminie. Niecałą dekadę temu stanowiło to ogromny problem dla biznesmenów. Na szczęście począwszy od 2013 r. w przypadku pojawienia się opóźnień w opłacaniu należności prawo polskie umożliwia wystawianie spóźnionym partnerom not księgowych w wysokości 40 euro, a od 2020 roku również na 70 lub 100 euro.

Noty księgowe na 40 euro – stosować jako jeden z etapów działań windykacyjnych czy wystawiać natychmiast?

Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel może domagać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota takiej rekompensaty zależy od wysokości niezapłaconego świadczenia pieniężnego. W przypadku, gdy należność nie przekracza 5 tys. zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy zadłużeniu powyżej tej kwoty, lecz nie większym niż 50 tys. zł, wierzyciel od 2020 r. jest z kolei uprawniony do wystawienia notę na 70 euro, a kiedy wartość świadczenia pieniężnego przekracza 50 tys. zł – notę na kwotę 100 euro. Co ważne, notę księgową można wysłać dłużnikowi niezwłocznie po stwierdzeniu zwłoki w spłacie, na dodatek bez konieczności uprzedniego upomnienia o upływie terminu. Należy jednak zastanowić się czy wysłanie kontrahentowi ekspresowo noty księgowej na 40 – albo więcej – euro nie naruszy utrzymywanych często przez szmat czasu dobrych układów biznesowych. Wszak przyczyną opóźnienia we wniesienia opłaty za fakturę może być jednorazowe przeoczenie czy krótkotrwałe kłopoty finansowe dłużnika, a nie jego zamierzone działanie. Dlatego też, nota księgowa powinna być raczej jednym z kolejnych kroków działań upominawczych.

Bezpłatny generator not księgowych na 40 euro – gdzie znaleźć?

W momencie, kiedy wierzyciel po raz pierwszy postanawia o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zastanawiać się, jak prawidłowo należy określić jej wysokość w złotówkach, skoro obowiązująca ustawa mówi o nocie w euro. Instrukcje w tym zakresie zawarto we wspomnianym wyżej akcie prawnym – wysokość rekompensaty w polskim złotym oblicza się biorąc za podstawę średni kurs euro deklarowany przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym upłynął termin wniesienia opłaty za świadczenie pieniężne.

Wierzycieli zachęcamy do wypróbowania bezpłatnego generatora not księgowych udostępnionego za darmo przez Flobo – polską aplikację automatyzującą obsługę należności w firmach, która wyposażona jest również w wszechstronny moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]