Rozliczenie podatku VAT metodą kasową

Skieruj się w to miejsce, jeśli szukasz więcej informacji w temacie metody kasowej.

Właściciele firm na ogół rozliczają się z fiskusem przy użyciu metody memoriałowej, zgodnie z którą obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług pojawia się w chwili wystawienia faktury. W takim przypadku urząd skarbowy nie docieka czy zapłata od kontrahenta wpłynęła na konto płatnika VAT. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku VAT następuje nie wcześniej niż po otrzymaniu od kontrahenta opłaty.

Metoda kasowa – jakie warunki należy spełniać, by z niej skorzystać?

Brak wniesienia opłat w terminie nie jest rzadkością. Przedsiębiorcy często znajdują się w położeniu, gdy są zmuszeni kilkukrotnie monitować kontrahenta odnośnie zapłaty za sprzedane towary lub wykonane usługi. Jeśli to zdarza się cyklicznie, nawet świetnie radząca sobie firma może liczyć się z utratą płynności finansowej, nie opłacić należnych podatków w odpowiednim terminie i w konsekwencji narazić się na wysokie grzywny nałożone przez urząd skarbowy. Szczęśliwie mali przedsiębiorcy, a więc przedsiębiorstwa których przychód ze sprzedaży w roku poprzedzającym zamknął się łącznie z podatkiem w kwocie 2 mln euro, są uprawnieni do skorzystania z metody kasowej zawieszając tym samym termin rozliczenia podatku do momentu otrzymania należności od kontrahenta. Mając na względzie wymieniony wcześniej limit z tej metody może skorzystać większość krajowych przedsiębiorców, jednak muszą oni pamiętać, iż korzystanie z tej drogi rozliczenia działa też w drugą stronę. Jeśli więc sami mają problem z dotrzymaniem terminów opłat, nie mogą odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej do czasu aż nie uiszczą danej należności. O chęci przejścia na metodę kasową należy zawiadomić urząd skarbowy poprzez dostarczenie formularza VAT-R. Nieodzowne jest także przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym i odpowiednie umieszczenie na każdej wydanej fakturze adnotacji “metoda kasowa”.

Co jest przyczyną, że biura rachunkowe nie rekomendują firmom metody kasowej?

Rozliczenie podatku VAT metodą kasową jest w wielu przypadkach odradzana niewielkim firmom przez prowadzące ich biura rachunkowe. Na ogół przyczyną tego jest po prostu kwestia regularnego monitorowania wpływających opłat związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa zmusza bowiem do dokładnego ich pilnowania, by nie pominąć terminu uiszczenia podatku VAT. W przypadku firm wystawiających każdego miesiąca kilkanaście faktur nie powinno być z tym kłopotu. Jednak już przy stu lub więcej dokumentach nadzorowanie przelewów wpływających na konto firmowe może pochłaniać nawet 2-3 godziny dziennie. Dla takich podmiotów zalecanym rozwiązaniem, które zapewnia zaoszczędzenie czasu i minimalizację prawdopodobieństwa błędów przy księgowaniu, jest zastosowanie aplikacji do automatycznej obsługi należności, jaką jest robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]