Sprzedaż central telefonicznych

Liderami sprzedaży centrali telefonicznych na rynku są Slican, Panasonic i Platan, które mają bardzo duże doświadczenie w produkcji centralek telefonicznych oraz dużą różnorodność modeli tych urządzeń dla każdego przedsiębiorstwa.

Centralki telefoniczne – do czego służą?

Centralka telefoniczna to zespół urządzeń przeznaczony do łączenia abonentów w sieci telekomunikacyjnej na czas, w którym następuje wymiana informacji. Centrala telefoniczna pozwala zaoszczędzić czas osobom dzwoniącym, uprościć działanie instytucji oraz w wielkim stopniu zmniejszyć ponoszone koszty. Każda centrala telefoniczna umożliwia przełączanie na numer wewnętrzny rozmów przychodzących, wykonywanie rozmów wewnątrz przedsiębiorstwa bez żadnych kosztów (w sieci centrali) oraz dyskryminację połączeń wychodzących polegających na odcięciu wyjść na połączenia miastowe, międzymiastowe i komórkowe. Centralka daje możliwość przyznania każdemu abonentowi wewnętrznego numeru dozwolonego, który pozwala na połączenia zewnętrzne. Ma ona również taryfikację połączeń, które są zapisywane w pamięci centralki dzięki czemu istnieje możliwość kontroli takich danych jak numer wewnętrzny i zewnętrzny, godzina rozmowy oraz przybliżony koszt.