Stalowe kontenery na odpady dla różnych gałęzi przemysłu

Nie wszystkie śmieci powinny trafić do koszy na surowce wtórne albo zmieszane. Dotyczy to zwłaszcza tych, które są wytwarzane w trakcie wszelkiego typu remontów i prac budowlanych, jak również odpadów industrialnych. Muszą one zostać odwiezione do wyznaczonego miejsca zbiórki selektywnej, gdzie będą przetworzone zgodnie z ustawą o odpadach. W wielu wypadkach mogą jednakże wyniknąć trudności powiązane z przechowywaniem oraz przewozem śmieci. By się przed nimi ustrzec, należy wyposażyć się w kontenery na odpady przystosowane do ich specyfiki.

Specjalistyczne i zwykłe kontenery na śmieci

Najprostsze kontenery otwarte są dopasowane do składowania oraz transportu opakowań, starych mebli, gruzu i pokrewnych odpadów. Dodatkowo w użyciu są również kontenery uszczelniane, które doskonale zdają egzamin przy wywozie nieczystości ciekłych i półpłynnych (m.in. tych pochodzących z oczyszczalni ścieków). Szczelne spojenia są także niezbędne w przypadku kontenerów na śmieci miałkie, takie jak granulaty, trociny czy wióry metalowe. Ich załadunek ułatwia zamontowana fabrycznie podawarka ślimakowa. Najprostsze w transporcie są rzecz jasna kontenery rolkowe, zaopatrzone w system usprawniający ich przemieszczanie.

Kontenery otwarte – dla ekip sprzątających i przedsiębiorstw budowlanych

Odbiorcami oferty producentów kontenerów stalowych są najróżniejsze podmioty. Pośród nich można wymienić między innymi przedsiębiorstwa budowlane, ekipy sprzątające oraz parające się opróżnianiem strychów i piwnic, a także wszelkiego rodzaju zakłady produkcyjne. Na zakup kontenerów na śmieci decydują się podmioty oferujące usługi wywozu gruzu i odpadów o niestandardowych gabarytach. Odnajmują je one swoim klientom, a po zapełnieniu odwożą do punktu legalnego ich składowania lub utylizacji.

Dane adresowe:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]