Urządzenia do pomiaru lepkości

Produkcja w zakładach przemysłowych wymaga nadzwyczajnej dokładności i użycia nowoczesnej aparatury pomiarowej. Jednym z narzędzi wykorzystywanych w nowoczesnych przedsiębiorstwach są lepkościomierze. Jak się ich używa?

Lepkościomierz – dokładny pomiar w różnych gałęziach przemysłu

Wiskozymetr, szerzej znany jako lepkościomierz, to przyrząd laboratoryjny służący do pomiaru lepkości. Aparatura tego rodzaju stosowana jest w wielu sektorach przemysłu – m.in. w zakładach chemicznych, przy produkcji papieru, opakowań, a także w branży spożywczej i motoryzacyjnej. Sprawdzeniu poddawane są płyny – żywice, lakiery, klej i asfalt. W zakładach chemicznych zazwyczaj w użyciu jest również lepkościomierz do farby. Pomiar lepkości cieczy dotyczy jej temperatury, lepkości skompensowanej temperaturowo TCV, dynamicznej oraz kinetycznej. Przy użyciu nowoczesnej aparatury pomiarowej możliwe jest szczegółowe zbadanie jakości produktu, a także optymalizacja kosztów i czasu trwania produkcji oraz podniesienie bezpieczeństwa pracowników zajmujących się obsługą procesów.

Lepkościomierze – rodzaje przyrządów

Dostępne na rynku lepkościomierze składają się z sensora, który mierzy temperaturę i lepkość oraz przetwornika, do którego wysyłane są pomiary. Informacje są następnie przesyłane do systemu sterowania. Rozróżnia się dwa bazowe rodzaje lepkościomierzy przemysłowych – ViscoPro oraz ViscoScope. Aparatura różni się od siebie konstrukcją, przeznaczeniem oraz sposobem działania. Urządzenia ViscoScope posiadają cylinder pomiarowy, który wprowadzany jest w ruch drgający. ViscoScope sprawdza się przy pomiarach cieczy zanieczyszczonych. Z kolei urządzenia ViscoPro posiadają tłoczki pomiarowe wprawiane w ruch posuwisto-zwrotny i używane są do diagnozowania cieczy czystych.