Wartość opałowa biogazu – dlaczego należy ją analizować?

Wartość opałowa biogazu w znacznej mierze decyduje o jakości paliwa i jego kaloryczności. Dlaczego powinno się ją sprawdzać? W których sferach przemysłu stosowane są aparaty do analizy wartości opałowej?

Wartość opałowa odpadów komunalnych, gazu płynnego i biogazu

Wartość opałowa to ilość energii uwalnianej podczas spalania określonej ilości paliwa. Wielkość tę wylicza się zarówno w przypadku paliw ciekłych, stałych, jak i gazowych – gazu ziemnego i płynnego, drewna opałowego czy węgla brunatnego i kamiennego. Badaniu może zostać poddana także wartość opałowa odpadów komunalnych. Urządzeniem służącym do wyliczania wartości opałowej biogazu jest analizator wyposażony w sensory gazowe, który szczegółowo bada m.in. poziom wodoru (H2), tlenu (O2), metanu (CH4) oraz siarkowodoru (H2S). Składniki te decydują o kaloryczności paliwa, mają wpływ na jego jakość, a nawet mogą spowodować zagrożenie wybuchowe, zatem systematyczne weryfikowanie ich poziomu jest niezwykle istotne.

W jakich sektorach przemysłu badana jest wartość opałowa biogazu?

Współczesne analizatory gazu i biogazu wykorzystuje się w wielu gałęziach przemysłu – m.in. w biogazowniach rolniczych, na wysypiskach śmieci, oczyszczalniach ścieków, instalacjach badawczych, a także w innych przedsiębiorstwach i jednostkach korzystających z biogazu. Przy użyciu analizatorów możliwe jest zapobieganie stratom, rejestrowanie parametrów gazu oraz błyskawiczne rozpoznanie wszelkich anomalii w procesie produkcji metanu. Przyrządy do analizy wartości opałowej biogazu dostępne są w dwóch wersjach – AwiFLEX i AwiECO.