Czemu warto uczestniczyć w szkoleniu z ochrony danych osobowych?

Podstawowym oficjalnym dokumentem w Polsce, który dotykał kwestii danych osobowych była Ustawa o Ochronie Danych Osobowych, jaka zaczęła obowiązywać w 1997. Również obecnie określa ona ów termin oraz omawia, jak należy z nich korzystać. W myśl ustawy dane osobowe to każde dane, które pozwalają na ustalenie tożsamości danego człowieka bez skomplikowanych wysiłków. Do danych osobowych zaliczyć można więc datę urodzenia, miejsce zamieszkania czy nazwisko i imiona, lecz też te określane jako dane wrażliwe – między innymi wiadomości o religii, chorobach oraz możliwych wyrokach. O ich bezpieczeństwo warto zatroszczyć się tym bardziej, iż dzięki nowym technologiom ich zdobycie i przetwarzanie jest naprawdę łatwe.

Do kogo są adresowane jest szkolenie z ochrony danych osobowych?

Dane osobowe posiadają każdego rodzaju przedsiębiorstwa. Niektóre dysponują tylko danymi ich współpracowników, inne natomiast mają dojście również do danych klientów. We obu sytuacjach specjaliści, którzy mają do nich dostęp muszą przejść specjalne kursy z ochrony danych osobowych, dzięki którym dowiedzą się, w jaki sposób zapewnić im ochronę. Okazuje się to bardzo ważne, bowiem po stwierdzeniu błędów GIODO ma prawo zasądzić poważne sankcje – po pierwsze finansowe, ale w skrajnych przypadkach również więzienia.

Kurs z ochrony danych osobowych – na czym polega

Kurs z ochrony danych osobowych jest skierowane do wszelkich pracowników zarządzających takiego typu danymi – są to na przykład specjaliści z sekretariatów, do spraw rekrutacji bądź składnic akt. W jego koszty wliczone są również materiały dydaktyczne, dzięki którym uczestnicy szybciej przysposobią wiadomości. Po zakończeniu kursu, w czasie którego dowiedzą się, jak zagwarantować ochronę informacji, uczestnicy dostają specjalne świadectwa. Szkolenia z ochrony danych osobowych nie pochłaniają dużo czasu – zwykle zamykane są tego samego dnia.