Ochrona osób i mienia: co to takiego?

Sprawdź, kto oferuje ochronę Kraków. Skieruj się w to miejsce.

Sposobów zabezpieczania osób oraz mienia jest mnóstwo. Wśród nich znajduje się postawienie na usługi agencji ochrony osób i mienia. Z pomocy takiej agencji w większości przypadków korzystają właściciele przedsiębiorstw i urzędy. Przybywa też osób prywatnych, które z pomocą profesjonalistów chcą chronić swój dobytek.

Ochrona osób i mienia: dlaczego warto postawić na wsparcie agencji?

Do występujących najczęściej zdarzeń losowych, które mogą się przydarzyć właścicielowi przedsiębiorstwa podczas jego nieobecności jest włamanie. Do włamania może dojść nie tylko w firmie, ale również w budynku publicznym. Oczywiście pracę potencjalnym włamywaczom można znacznie utrudnić, kupując antywłamaniowe okna i drzwi. Można również wykorzystać instalację alarmową. Wszystkie wymienione zabezpieczenia z pewnością utrudnią włamywaczom wejście do budynku. Bezpieczeństwo urzędów i firm, ale również klientom oraz pracującym w nich pracownikom, można zagwarantować, korzystając z usług oferowanych przez agencję ochrony mienia i osób. Pracownikom agencji można powierzyć bardzo różne obowiązki. Mogą oni objąć ochraniany obiekt stałym monitoringiem, mogą również patrolować teren czy ewidencjonować niepokojące zdarzenia, które miały miejsce w budynku.

Ochrona osób i mienia – korzyści dla przedsiębiorcy

Każdy pracodawca, który zatrudnia więcej niż 25 pracowników powinien każdego miesiąca odprowadzać obowiązkowe składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Agencja ochrony, w której zatrudnione są osoby z udokumentowaną niepełnosprawnością, może natomiast otrzymać status Zakładu Pracy Chronionej. Przedsiębiorstwa, które zdecydują się na ochronę swoich obiektów przez tego rodzaju agencję, mogą skorzystać z ulg na składki na PFRON. Zniżka ta może sięgać nawet 65%. Na skutek tego w skali roku na zmniejszeniu składek wpłacanych na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych można zaoszczędzić bardzo wysokie kwoty.

Dane adresowe:
Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT S.A.
ul. Tadeusza Sendzimira 5
30-969 Kraków

Tel.: + 48 12 643 18 29
E-mail: [email protected]