Osuszanie domu nie jest proste – powierz to specjalistom

Nawet gdy budowla ustawiony jest na terenie, gdzie wody gruntowe przebiegają dość nisko, istnieje zagrożenie, iż z czasem mury będzie przenikać woda. Może się to przydarzyć również nagle w wyniku zalania przez zniszczoną instalację hydrauliczną bądź z powodu podtopienia, a czasem pojawienie się wilgoci następuje stopniowo w następstwie nieprawidłowo wykonanej lub uszkodzonej hydroizolacji ścian.

Osuszanie fundamentów – najpierw identyfikacja przyczyn

Wilgotne ściany nie świadczą od razu, że budowla nie nadaje się do zamieszkania. W pierwszej kolejności należy rozpocząć od sprawdzenia przyczyn powstawania wilgotnych plam. W pomieszczeniach takich jak toalety, kuchnie i niewietrzone piwnice pojawiająca się na murach pleśń jest częściej efektem przecieków z nieszczelnego dachu albo tarasu lub skraplania się pary wodnej. Takie sytuacje wymagają użycia jednego lub kilku rozwiązań: przywrócenia odpowiedniej wentylacji w pomieszczeniach, ogrzania murów, ocieplenia ścian, osuszania kondensacyjnego, skorzystania z powłok paroszczelnych albo poziomych blokad przeciwwilgociowych. Niestety na terenach, na których wody gruntowe sięgają wysoko i przenikają fundamenty oraz mury budynków lub gdy zdarzyło się podtopienie w wyniku powodzi (względnie silnych opadów atmosferycznych), osuszenie murów jest już rolą specjalistów z zakresu hydroizolacji.

Różne sposoby osuszania ścian

Profesjonaliści, którzy mają ogromne doświadczenie w osuszaniu ścian zarówno budynków mieszkalnych, jak i przemysłowych, rozpoczynają swoją pracę od analizy genezy zawilgocenia i kondycji podmokłych murów. Jest to baza do wybrania najlepszych metod i produktów służących do osuszenia. Zawilgocenie budowli ceglanej, której tynki puchną i odpadają, a na ścianach wykwitają plamy, zapewne spowodowane jest kapilarnym przenikaniem wody przez mury. Po niezabezpieczonych murach z cegły woda pnie się wysoko – nieraz wręcz na parę metrów. Zdarza się to często, w szczególności w starych budynkach, aczkolwiek można na to zaradzić przywracając hydroizolację poziomą murów, która przystopuje wznoszenie się wody ku górze. Następną fazą, oczywiście po należytym przygotowaniu murów, jest ich odgrzybienie oraz wykonanie izolacji pionowej.

Skuteczne osuszenie murów wymaga niekiedy odtworzenia hydroizolacji z zewnątrz. Zadaniem profesjonalnego zespołu jest wtedy odsłonięcie zewnętrznej powierzchni ścian fundamentowych, usunięcie zniszczonej papy termozgrzewalnej, izolacji bitumicznej czy mat bentonitowych, a następnie wykonanie izolacji pionowej mineralnej lub elastycznej. W wielu przypadkach niezbędne będzie też odtworzenie łączenia izolacji murów z izolacją innych elementów budynków, jak przepusty rur, dylatacje i płyty posadzkowe, żelbetonowe.