Przebieg badań wysokościowych

Dalsze informacje o badaniach wysokościowych Bielsko - zajrzyj tutaj.

Praca na wysokościach wymaga nie tylko posiadania konkretnych umiejętności, ale również szczególnych predyspozycji zdrowotnych. Żeby wykluczyć ryzyko wystąpienia niebezpiecznych wypadków, polskie ustawodawstwo wprowadziło konieczność poddawania się specjalistycznym testom sprawdzającym czy kandydat nie cierpi na choroby stanowiące przeciwwskazanie do pracy na wysokościach. Jak przebiegają takie badania? Przez ile czasu zachowują ważność?

Badania wysokościowe – podstawy prawne

Definicję pracy na wysokości określa Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Według przepisów uważa się za nią prace przeprowadzane na powierzchni znajdującej się minimum 1 metr nad poziomem podłogi. Do pracowników wysokościowych należą osoby wykonujące prace m.in. na masztach, drabinach, rusztowaniach itd. Specjalistyczne testy pozwalają wykluczyć występowanie problemów ze wzrokiem lub innych schorzeń mogących narazić pracownika na niebezpieczeństwo. Jak przeprowadzane są badania wysokościowe? Składają się one z trzech stadiów – badania neurologicznego, laryngologicznego oraz okulistycznego. Celem specjalisty jest wykluczenie występowania u pacjenta krótkowzroczności, epilepsji lub chorób błędnika. Uzupełnieniem jest standardowa konsultacja z lekarzem medycyny pracy.

Badania wysokościowe – jakie przeciwwskazania dyskwalifikują kandydatów?

Badania do pracy na wysokości trzeba przeprowadzać co dwa-trzy lata. Osoby, które przekroczyły 50 rok życia muszą poddawać się im częściej – co 12 miesięcy. Najczęściej pojawiającym się przeciwwskazaniem do pracy na wysokości jest wada wzroku, niedowidzenie, jak również padaczka i cukrzyca. Co ciekawe używanie szkieł kontaktowych nie dyskwalifikuje kandydatów, chyba że praca wykonywana jest w warunkach zapylenia. To jednak nie wszystkie wymogi – przedstawiciele niektórych profesji, oprócz wspomnianych wyżej badań, muszą przejść także dodatkowe testy psychologiczne. Poddawani są im przede wszystkim operatorzy żurawi wieżowych, ciężkich maszyn drogowych czy osoby obsługujące linie wysokiego napięcia.

Dane adresowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: 608 315 680
E-mail: [email protected]