Psychologiczne i psychotechniczne badania operatorów maszyn

Gdy wspomina się o badaniach psychotechnicznych i psychologicznych, najczęściej kojarzymy z nimi kierowców, ale nie są oni jedyną grupą zawodową, która musi je wykonać. Konieczność ich wykonania ten przepisy nakładają również na operatorów wózków, koparek, dźwigów i podobnych maszyn. Dlaczego istnieje taka konieczność i co jest badane?

Dlaczego badania operatorów są obowiązkowe?

Ustawa precyzyjnie wskazuje, przedstawiciele jakich zawodów muszą wykonać badania psychologiczne i psychotechniczne. Są to przede wszystkim zawody, w których właściwa sprawność psychofizyczna jest ważna dla bezpieczeństwa – samego pracownika i osób postronnych. Ponadto, jeśli chodzi o środowiska, w jakich korzysta się z maszyn budowlanych i dźwigów, stosunkowo często dochodzi w nich do wypadku, a duża część z nich wywołana jest przez błąd człowieka: brak skupienia czy zbyt wolną reakcją na bodźce. Zdolności te spadają wraz z wiekiem, a także na skutek pracy w uciążliwych warunkach, a praca operatora do takiej właśnie należy, i z tego powodu robienie takich kontroli jest tak ważne.

Na czym polegają badania operatorów?

Badania, którym poddaje się kierowców i operatorów, dotyczą w znacznej mierze tego samego. Sprawdza się głównie wzrok, nie tylko ogólnie, ale także jeśli chodzi o umiejętności wzrokowo – ruchowe oraz widzenie po zmierzchu, a także zdolność oceny odległości, poziom koncentracji i prędkość reakcji. Istotna jest również przerzutność uwagi. Badania wykonuje się, odpowiadając na pytania testowe twierdząco lub przecząco, wykorzystywana jest także specjalna aparatura. Zazwyczaj nie trwają one dłużej niż 30 minut.
Jeśli chodzi o to, jak długo wyniki zachowują ważność, to jest to zależne przede wszystkim od wieku osoby badanej. Przeważnie są to trzy-cztery lata, natomiast w przypadku osób powyżej 50 lat – jeden-dwa lata.

Dane adresowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]