Tłumaczenia pisemne i ustne z języka rosyjskiego – oferta tłumacza przysięgłego

Jeżeli poszukujesz fachowego doradztwa tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego Kraków, skieruj się na tlumaczalnia.pl

Ostatnie lata to okres napływu do naszego kraju studentów i pracowników zza wschodniej granicy. Najwięcej jest wśród nich Ukraińców oraz Rosjan. To sprawia, iż wzrosło zapotrzebowanie na usługi oferowane przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – zwłaszcza rosyjskiego, którym posługuje się też znaczny odsetek Ukraińców. Dotyczy to w szczególności tłumaczy przysięgłych, posiadających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów osobistych oraz urzędowych – a te w głównej mierze są niezbędne do podjęcia pracy bądź nauki w naszym kraju.

Kiedy niezbędne są tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego?

Tylko tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest kompetentny do tłumaczenia wszelkiego rodzaju oficjalnych zaświadczeń wydanych przez urzędy z Ukrainy, Kazachstanu, Białorusi czy Rosji. Należą do nich między innymi świadectwa maturalne i ukończenia szkół, certyfikaty potwierdzające zdobycie rozmaitych kwalifikacji zawodowych i uprawnień, akty urodzenia czy zawarcia związków małżeńskich, a także dowody osobiste oraz prawa jazdy. Poza tym należy mu zlecić tłumaczenia umów cywilno-prawnych i kontraktów, dokumentów wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, bankowych czy rejestracji pojazdów.

Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – kto może nim zostać?

Ważność tłumaczonych dokumentów powoduje, że na tłumaczu przysięgłym leży wielka odpowiedzialność. Dlatego by pracować w tym zawodzie, należy uzyskać odpowiednie uprawnienia. Tłumacz przysięgły winien ukończyć studia lingwistyczne, a w następnej kolejności zdać egzamin państwowy potwierdzający jego umiejętności. Do podjęcia pracy jako tłumacz przysięgły niezbędne jest oprócz tego posiadanie obywatelstwa UE oraz pełna zdolność prawna.

Dane adresowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]