Zadbaj o rozwój pracowników – to korzyść dla całej firmy!

Rozwój pracowników. Zdobądź więcej informacji

Coraz więcej pracodawców zauważa, iż rozwój pracowników znacząco wpływa na sukces całej firmy. Zmotywowana kadra wyposażona w duży wachlarz kompetencji miękkich to wszak najistotniejszy fundament każdego przedsiębiorstwa.

Rozwój kompetencji pracowników – uznane techniki szkoleniowe

Audyt personalny pracowników umożliwiający ewaluację ich indywidualnych uwarunkowań oraz kompetencji może pomóc właścicielowi firmy w budowaniu kadry, która będzie gotowa na skomplikowane wyzwania. Za pośrednictwem audytu Assessment Center/Development Center wykonanego przez doświadczonego coacha można wychwycić, który z pracowników posiada zdolności przywódcze i będzie odpowiednim przełożonym teamu. Sesje AC/DC mogą być realizowane różnymi metodami – przykładowo w formie sesji indywidualnych oraz grupowych. W trakcie audytów wykorzystywane są efektywne techniki szkoleń, jak np. wywiady, symulacje, case study (analiza konkretnego przypadku) oraz zadania grupowe. W ten sposób można ujawnić utajone możliwości kadry i wesprzeć rozwój pracowników. Po ukończeniu sesji AC/DC można prowadzić dalej działania z kadrą w postaci coachingu.

Poszczególne etapy audytów AC/DC

Prawidłowo przygotowany audyt jest podzielony na parę części. Rozpoczyna się od określenia kompetencji potrzebnych na konkretnym stanowisku. Następnie audytor przygotowuje narzędzia, które zostaną wykorzystywane podczas sesji. Kolejnym stadium jest przekazanie informacji na temat intencji sesji i tego, co chce się podczas niej osiągnąć. Równie ważne jest poza tym otoczenie, w którym zostaną przeprowadzone sesje z pracownikami – powinno ono gwarantować komfort, który wesprze osiągnięcie celów audytu. Sama sesja AC/DC (indywidualna bądź grupowa) jest prowadzona przez doświadczonych doradców zawodowych, którzy mają wykształcenie psychologiczne. Czas trwania sesji wynosi co najmniej cztery godziny. Po jej zakończeniu Klient dostaje indywidualny, wyczerpujący protokół, w którym zawarta jest ocena kompetencji audytowanych osób, wyliczone są ich mocne strony oraz przekazane są polecenia, jak powinien być prowadzony następną fazę rozwoju pracowników. Audyt zamyka feedback.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]