Odszkodowania za błędy lekarskie – rola kancelarii radców prawnych

Dział dochodzenia odszkodowań Kancelarii Radców Prawnych Gryniewicz-Marzec sp.k. jest rozbudowany. Główne kategorie spraw z jakimi przyszło się nam dotychczas mierzyć to przede wszystkim odszkodowania za szkodę wynikłą z czynów niedozwolonych, takich jak pobicie i błędy medyczne, odszkodowania za wypadki komunikacyjne lub chociażby za nieudane wakacje czy zagubiony bagaż. Przykłady tego typu zdarzeń można nieprzerwanie wymieniać, ale ważne jest to, że zawsze w przypadku powstania szkody jesteśmy przygotowani do udzielenia pomocy prawnej.

Odszkodowania za wypadki komunikacyjne i błędy lekarskie

Na co dzień podejmujemy się dochodzenia odszkodowań w różnego rodzaju sprawach. Mamy doświadczenie w odszkodowaniach powstałych w wyniku wypadków zarówno komunikacyjnych, jak i innych, jak np. upadek na uszkodzonej nawierzchni. Często podejmujemy też sprawy wynikłe ze strat zaistniałych podczas pobytu na wakacjach, związanych m.in. z rozbieżnościami w wykupionej ofercie a rzeczywistym stanem hotelu lub kiedy bezprawnie nie wpuszczono nas do samolotu. Zwracają się do nas też osoby pokrzywdzone w związku z błędami medycznymi, takimi jak podanie niewłaściwych leków, powikłania przy operacji lub porodzie czy leczenie przez stomatologa wbrew zasadom sztuki lekarskiej.

Rola kancelarii radców prawnych w postępowaniu o odszkodowanie

W trakcie prowadzenia postępowań o odszkodowanie mierzymy się z drastycznymi doświadczeniami naszych Klientów, jak pobicie, niepełnosprawność spowodowana przez niekompetentnego lekarza czy wypadek samochodowy, w wyniku którego zginęła bliska im osoba. Zawsze wiąże się to też z długotrwałą traumą, z jaką zgłaszają się do nas osoby poszkodowane. Naszą powinnością w takim przypadku jest ocena stanu faktycznego, a następnie na jego podstawie oszacowanie jakiego odszkodowania może domagać się poszkodowany. Brak jest w tej kwestii jednoznacznych wytycznych, jednakże nasze doświadczenie umożliwia nam na podanie Klientom informacji, która daje im możliwość zadecydowania co do dalszego rozwoju sprawy.