Rola kancelarii prawnych w sprawach spadkowych

Zespół kancelarii Radców Prawnych Gryniewicz-Marzec sp.k. świadczy wszechstronna pomoc prawną z zakresu prawa spadkowego. Posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw o stwierdzenie nabycia spadku bądź podział spadku. Nie są nam też obce kwestie prawne związane z zachowkiem czy dziedziczeniem przedsiębiorstw lub udziałów w spółkach.

Spadki – działania kancelarii prawnej

Współpracę w sprawach spadkowych rozpoczynamy od rozmowy z Klientem oraz od omówienia problemu, z którym się do nas zgłasza. Ważne jest, żeby już przy pierwszym spotkaniu w sposób klarowny, zrozumiały i kompleksowy przedstawić oraz wytłumaczyć zainteresowanemu stopień skomplikowania sprawy. Następnym etapem jest zaznajomienie się z niezbędną dokumentacją, również pomoc Klientom w jej skompletowaniu, a w dalszej kolejności zaplanowanie wspólnie ze spadkobiercami właściwej dla charakteru sprawy metody działania i opracowanie odpowiednich pism. Staramy się rozwiązywać problemy Klientów w każdym stadium sprawy spadkowej, oferując pomoc prawną zarówno przy projektach testamentów, jak i już reprezentując ich w trakcie spadkowego postępowania sądowego. Oferujemy wsparcie też dla Klientów poszukujących pozasądowego sposobu rozwiązywania sporów. W takim wypadku możemy zaproponować wsparcie i przygotowanie w negocjacjach ugodowych.

Spadki – szczególny rodzaj postępowań

Specyfika spraw spadkowych, pomoc osobom, które dopiero co pożegnały swoich krewnych, wymaga subtelnego działania i całkowitego zrozumienia. Często wiąże się to ze współpracą z wieloma zaangażowanymi emocjonalnie krewnymi, dla których prawne uregulowanie spraw majątkowych po zmarłym traktowane jest jako bolesny obowiązek. W takich sytuacjach nasz zespół, korzystając z wieloletniego doświadczenia, które pozostaje bezcenne, prowadzi sprawę spadkową podejmując pełne empatii działania.